Česká pošta zruší přes dva tisíce pracovních míst. Krok podniku prospěje, neboť bude lépe čelit výzvám doby

Zrušení více než dvou tisíc pracovních míst ve státním podniku Česká pošta je krokem správným směrem. Zdá se, že se nejedená o žádný nahodilý děj, vyvolaný okamžitou situací, ale o výsledek širší, promyšlenější a dlouhodobější koncepce, který souvisí s tím, že podnik pod současným vedením lépe než dříve reaguje na výzvy doby. 

Mezi ně patří nutnost zavádění moderních technologií a postupů a flexibilnější reakce na technologické změny, zejména pak na nástup online komunikace. 

Tomuto nástupu předchozí managementy podniku nedokázaly uspokojivě čelit, natož jej pak využít ke svému prospěchu. 

Důležité je, aby propuštění zhruba 1500 zaměstnanců, k němuž se Česká pošta uchýlí, proběhlo sociálně citlivě, neboť příští rok bude obecně na trhu práce v ČR nejnáročnějším minimálně od roku 2013. Lze proto vítat, že propuštěným zaměstnancům nabídne podnik rekvalifikaci.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.