Huawei zakládá alianci pro sítě 5G

„Diferencované a deterministické“ sítě 5G posílí tisícovky odvětví

Během kongresu MWC 19 v Šanghaji úspěšně proběhl summit deterministických sítí 5G. Během summitu založila společnost Huawei s více než 30 partnery odvětvovou alianci a inovační základnu pro deterministické sítě 5G. Cílem této organizace je neustále podporovat konsensus o rozvoji odvětví, budování ekosystémů a urychlování rozvoje oblasti 5G.

Diferencované a deterministické síťové služby jsou klíčem k rozvoji odvětvových aplikací 5G. Huawei je první společností v odvětví, která přišla s myšlenkou deterministické sítě. Využitím klíčových technologií, jako jsou Cloud Native, distribuovaná architektura, dynamické, inteligentní rozdělení sítě a heterogenní ultravýkonné MEC, 5G deterministické sítě přijímají „jednotný cloud“, aby splňovaly diferencované síťové požadavky a deterministické závazky SLA v odvětvích s cílem zajistit optimální uživatelské zkušenosti a podporovat inovace aplikací pro tisíce odvětví.

Paní Shi Jilin, prezidentka produktové řady Huawei Cloud Core Network, přednesla u příležitosti založení aliance projev: „5G znamená více možností pro digitalizovaný průmysl a sítě 5G poskytnou spolehlivé, předvídatelné síťové prostředí pro průmyslové aplikace, které díky nim udrží krok s rozlišenými a deterministickými požadavky různých odvětví. Cílem aliance 5G deterministického síťového odvětví je sjednocení průmyslových partnerů s cílem podpořit otevřenou spolupráci mezi dodavateli a odběrateli, začlenit osvědčené postupy do průmyslových aplikací a podporovat zdravý a udržitelný rozvoj odvětví.“

Společnosti China Mobile, China Unicom, China Telecom a další průmysloví partneři, jako například China Media Group, State Grid Jiangsu Electric Power Company, Country Garden Holdings, Guangzhou Public Transport Group a Haier, sdílejí své odvětvové aplikace a postupy, což dokazuje širokou perspektivu a životaschopnost aplikací 5G v různých průmyslových odvětvích.

Akademik čínské strojírenské akademie Liu Yun Jie poznamenal: „Budoucí sítě poskytnou uživatelům desítky miliard bezpečných a inteligentních spojení a služeb přesahujících čas a prostor. Stanou se nepostradatelnou součástí našeho společenského života. Akademik také vyzval partnery z odvětví, aby podpořili platformu založenou na alianci deterministického síťového odvětví 5G a inovační základně v zájmu spolupráce na přezkoumání vzájemně výhodného obchodního modelu a podpory rozvoje budoucích sítí.

Během summitu uspořádala společnost Huawei s více než 30 průmyslovými partnery zahajovací ceremoniál založení aliance deterministického síťového odvětví 5G a inovační základny. Vytvoření aliance otevře novou kapitolu v rozvoji sítě 5G a urychlí její komerční využití a vývoj průmyslových aplikací. Členové aliance plně využijí diferencované a deterministické síťové možnosti 5G, jakož i základnu inovací v odvětví, aby mohli přinášet inovativnější řešení a aplikace 5G.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.