Národní divadlo ušetřilo za energie 93 mil. korun

Letos byl vyhodnocen unikátní energeticky úsporný projektu v Národním divadle,který si na začátku vyžádal investice ve výši 75 mil. korun s garancí energetických úspor za 84,6 mil. korun za 10 let. Výsledkem spojení tradičních technických řešení s využitím obnovitelných zdrojů a inteligentního způsobu řízení budovy v centru Prahy je skutečná úspora energie v hodnotě 93,4 mil. korun. Projekt byl realizován formou EPC. Dodavatel, kterým byla ENESA z ČEZ ESCO, garantoval výši úspor přímo ve smlouvě a investice se tak splácela z ušetřených peněz.


VÝSLEDKY PROJEKTU
Projekt divadlu přinesl od roku 2008 průměrnou roční úsporu elektřiny, plynu a vody v hodnotě 9,3 mil. Kč. Spotřeba plynu klesla o 50 %. Od roku 2011 již úspora dosahuje více než 50 % původních nákladů na veškeré energie. Roční úspora pitné vody představuje 10 naplněných olympijských bazénu. Množství elektřiny ušetřené za 10 let odpovídá roční spotřebě 3 250 domácností. Celkové úspory převyšují investice o téměř 18 mil. korun. „Projekt považujeme za úspěšný. Investice se nám díky tomu, že skutečná úspora předčila garantovanou o téměř 10 %, vrátila dříve než za 10 let,“ vysvětluje prof. MgA. Jan Burian ředitel ND. „Investice je již splacena a my šetříme na energiích přes devět milionů korun ročně.“

ZMĚNY
Projekt byl zahájen v roce 2008. Předcházely mu však dva roky příprav, během nichž se jednalo také o technických a organizačních řešeních, které měly přinést úsporu energie, z níž se pak investice budou postupně splácet. Po podpisu smlouvy následovala vlastní realizace. „Národní divadlo ukazuje, že je možné dělat úspěšné projekty komplexních energetických úspor i v památkově chráněných objektech, kde je potřeba postupovat velice cit V podzemí se nachází tepelné čerpadlo, které umí při napojení na vltavskou vodu podle potřeby topit nebo chladit. Umí ale i topit a chladit zároveň. A to tak, že teplo vznikající na osluněných fasádách budov, které je nutné chladit, se využívá pro vytápění neosluněných částí budov. Čidla CO2 sledují stupeň „vydýchání“ vnitřního vzduchu a podle nich se automaticky nastavuje výkon vzduchotechniky. Speciální systém reguluje teplotu v každé místnosti individuálně. Veškerá data se vyhodnocují v dispečinku, nestále se hledají místa s potenciálem úspor. Místo dříve obvyklých žárovek a zářivek jsou úsporná svítidla, někde ovládaná pohybovými nebo osvitovými čidly, která spotřebovávají až o 80 % méně el. energie. Barva světla zůstala stejná. V minulém roce byla v rámci doprovodného programu edukačních aktivit ND+ instalována geocachingová trasa kolem ND s informacemi o projektu nazvaná Národní stopovačka aneb najdi QR kód.

OCENĚNÍ
Právě komplexnost projektu oslovila komisi soutěže E. ON Energy Globe Award, která společnosti ENESA v roce 2010 přiznala cenu v kategorii Oheň. O rok dříve, i za projekt v ND, obdržela tato společnost ocenění pro nejlepšího evropského poskytovatele energetických služeb.

EVROPSKÝ KONTEXT
ND bylo v letech 2011 zapojeno do evropského výzkumného projektu Best Energy zaměřeného na prokázání zvýšení energetické účinnosti veřejných budov díky využití pokročilých informačních a komunikačních technologií. ND se tak stalo evropským modelovým projektem v oblasti snižování energetické náročnosti v historických objektech CHYTRÁ ŘEŠENÍ Pro ND byla také vyvinuta speciální SW aplikace OPERETA, jejímž úkolem je modelovat provoz pro následujících 24 hodin podle využití jevišť a zkušeben, předpovědi počasí a tepelné charakteristiky budov. Nasazením Operety se dosáhlo další úspory v rozmezí 4 – 7 % z celkové spotřeby tepla.
Doba provozu vzduchotechnických jednotek se díky Operetě zkrátila v průměru o 45 %. Přínosem je i zjednodušení práce obsluhy dispečinku. Na základě dobrých výsledků byl systém aplikován v Rudolfinu, Stavovském divadle a dalších objektech, kde ENESA poskytuje obdobné služby. Náklady na realizaci všech opatření byly pokryty z budoucích úspor energie, které mělo ND smluvně garantováno, což je základní princip energetických služeb se zárukou úspor.
Detailním informacím o nejznámějším energeticky úsporném projektu řešeném metodou energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) se věnuje web www.usporne divadlo.cz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.