Platby za léky ze zdravotního pojištění mají mít svá jasná pravidla

Lékárníci požadují zprůhlednění systému plateb za léky
Farmaceuti při letošním jednání o úhradách v rámci Dohodovacího řízení s pojišťovnami žádají, aby pojišťovny uplatňovaly při větším objemu plateb za léky množstevní slevy a bonusy, které jinak mizejí v neprůhledném systému. Tyto slevy mají velký vliv na monopolizaci trhu a vedou ke zvýhodňování velkých hráčů na trhu. Jsou zneužívány ke konkurenčnímu boji o pacienta.

Platby za léky ze zdravotního pojištění mají mít svá jasná pravidla a mají být stejné pro všechny pacienty včetně doplatků. Žádáme rovné podmínky pro všechny provozovatele lékáren a výhodné doplatky pro všechny pacienty, nesouhlasíme s výhodami v cenách léčiv pro majitelé řetězců, které jsou na úkor nezávislých provozovatelů lékáren, lékárníků zaměstnanců a velké části pacientů. „Politická reprezentace a to včetně ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha upozorňovali na vážné problémy s bonusy a množstevními slevami, které jsou vyváděné mimo systém zdravotního pojištění. Dnes již primátor Zdeněk Hřib dokonce v minulosti označil praktiky, kdy je účtována pojišťovně maximální cena a následně uplatněna sleva, za pojišťovací podvod,“ uvedl koordinátor segmentu Marek Hampel.

Grémium majitelů lékáren dlouhodobě upozorňuje na až protiústavní znevýhodňování malých lékáren a jejich majitelů, kdy je jejich odměňování postavené pouze na maržích. Proto po dohodě s lékárenskou obcí včetně České lékárnické komory budou uplatňovat vyšší ohodnocení za výkon, s čím souhlasí i celá řada řetězcových lékárníků. Jedině tak bude zachována vysoká odborná úroveň primární péče o pacienta před zájmy finančních skupin a pacient bude mít v lékárnách vždy jistotu, že mu bude nabídnuta adekvátní farmaceutická péče. Navíc pokud pojišťovny budou mít možnost uplatňovat množstevní slevy a bonusy, mohou vrátit část financí do systému lékárenství bez toho aniž by to zasáhlo výrazně do jejich rozpočtů. Regulovaná komodita hrazených léků z pojištění tak bude transparentní a přinese především pacientům stabilní péči v celé České republice bez rozdílu. Nově je součástí Dohodovacího řízení spolek Vaši lékárníci CZ.

Smyslem účasti je podpořit koordinátora segmentu Marka Hampela, který byl v minulosti bezprecedentním způsobem napadán některými úředníky Ministerstva zdravotnictví ČR, kteří však nemají mandát do procesu vstupovat a jeho výstupy byly manipulativně zkreslovány i lékárníkům. „Věříme, že pojišťovny naše požadavky akceptují a samy se zasadí o zprůhlednění systému úhrad za léky. Dlouhodobě je na jednu stranu segment lékárenství podhodnocován, je zde propad o více než 15 procent do našeho oboru, na druhé straně nikomu nevadí úniky na bonusech a slevách pro velké hráče na trhu,“ uvedla Pharm. Kristýna Pilátová ze spolku Vaši lékárníci CZ.

Informace k Dohodovacímu řízení s pojišťovnami: Dohodovací řízení o způsobu rozdělení sumy ve výši 345 miliard Kč pro jednotlivé části zdravotnictví bylo v těchto dnech zahájeno. Každá část zdravotnictví má svého zástupce pro vyjednávání. Za péči v lékárnách bude vyjednávat nejen o množství peněz, ale také o způsobech plateb stejně jako v minulých letech Grémium majitelů lékáren (GML). Zastupuje 787 firem, což je více než 91% podíl z celkového počtu poskytovatelů lékárenské péče. Koordinátorem je předseda Grémia majitelů lékáren Mgr. Marek Hampel, který má zároveň mandát poskytovat informace pro média.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.