Pokud budou firmy odkládat investice může to být pro ČR horší než tvrdý brexit

Pokud zvítězí zdravý rozum a nedojde k ohrožení mezinárodního obchodu z důvodu brexitu nebo obchodních válek, měl by podle nejnovější makroekonomické prognózy Hospodářské komory růst tuzemské ekonomiky v roce 2019 dosáhnout tří procent. Letošní významná zahraniční rizika a růst mezd ale ohrožují investiční rozhodování firem. Pokud firmy „zaspí“ a budou s investicemi vyčkávat, může to mít na českou ekonomiku významnější dopad než případný tvrdý brexit. Predikce, která využívá všeobecný model ekonomické rovnováhy České spořitelny, vychází z komorového šetření mezi podnikateli napříč odvětvími, obory i regiony.

Vývoj ekonomiky v letošním roce je plný nejistot zejména kvůli vývoji v zahraničí. Pro podnikatele je tato situace mimořádně nepřehledná. Hospodářská komora nicméně věří v uklidnění hospodářsko-politických vztahů, a očekává tak v letošním roce růst HDP ve výši tří procent, což odpovídá potenciálu, který české firmy reálně mají,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

I ty nejpesimističtější varianty scénářů renomovaných institucí počítají jen s mělkým zakolísáním ekonomiky, a to jen krátkodobě – na dobu cca 12 měsíců. Zatímco krátkodobý výhled je nejistý, dlouhodobé trendy jsou dané a k jejich změně podle Komory nedojde. Klíčem k dalšímu úspěšnému ekonomickému vývoji je tak především vyšší přidaná hodnota. „Kdo bude vyčkávat s investicemi, tomu brzy dojde dech a hrozí, že své konkurenty již nedoběhne,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora proto se znepokojením konstatuje, že výrazně vzrostl počet firem, které letos zvažují odložit realizaci svých investičních rozhodnutí. Z výsledků pravidelného komorového šetření realizovaného na přelomu letošního ledna a února vyplývá, že investiční rozhodnutí bude oddalovat 28 % firem, s nárůstem investic oproti druhé polovině roku 2018 počítá jen 23 % firem. Celá polovina podnikatelů plánuje pokračovat v investicích stávajícím tempem.

Odklad významných investic, zejména do automatizace, by ale pro firmy mohl znamenat větší problémy než potenciální hrozby plynoucí ze zahraničního vývoje. „Víme s jistotou, že za pět, ba ani za deset let nebudou firmy nacházet zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Vždyť reforma vzdělávání stále není na stole. Každý rok, kdy budou firmy váhat a vyčkávat s investicemi, proto zvyšuje riziko výraznějšího zpomalení české ekonomiky v následujících letech, upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že vlivy zahraničních rizik budou mít krátkodobý charakter a firmy je budou schopny úspěšně absorbovat. Na rozdíl od faktu, že se jim nedostává zaměstnanců.

Proti investičním rozhodnutím působí i rychle rostoucí mzdy, které se odpoutaly od produktivity práce a v letošní roce porostou v nominálním vyjádření o 7,6 procenta, v loňském roce to pak podle komorové prognózy bylo ještě o procentní bod více. Podle šetření Hospodářské komory vnímají podnikatelé pro letošek náklady na pracovní sílu jako bariéru růstu ještě intenzivněji, než samotný nedostatek zaměstnanců.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.