Poslanecká sněmovna a návrh novely zákona o státní službě

Novela zákona o státní službě je plná nedostatků, i nadále ji odmítáme

Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě v projednávané podobě. V té hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.

Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhem novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ačkoli Senát doporučil v novele odstranit kontroverzní návrh na změnu způsobu odvolávání státních tajemníků, nezajistí to odstranění nedostatků, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění služebního hodnocení.

Druhým zásadním nedostatkem novely je, že pokud už se snaží řešit nedostatky zákona, jak se projevily v jeho praktické aplikaci, činí tak kusým způsobem. Lze pochybovat, že návrhy v praxi povedou k výraznějšímu zlepšení těchto nedostatků. Jedná se zejména o dílčí výjimky pro obsazování služebních míst státními zaměstnanci, kteří nesplňují podmínku formálního vzdělání, případně pro obsazování služebních míst osobami v pracovním poměru. Tyto výjimky jsou kusé, podmíněné velkým množstvím různých faktorů, a lze pochybovat, že v praxi bude možné je splnit tak často, aby to řešilo problémy s malou prostupností v rámci státní služby.

Z našeho pohledu tak novela nepřináší systémové řešení problému, se kterými se ve státní službě potýkáme, jako je její zaměstnavatelská nekonkurenceschopnost a malá vnitřní i vnější prostupnost. Novela dále zesložiťuje řadu už tak administrativně i procesně náročných postupů, jako jsou výběrová řízení, změny služebního zařazení nebo služební hodnocení. Tyto změny přinesou komplikace jak služebním úřadům, resp. jejich personálním útvarům, tak jednotlivým státním zaměstnancům.

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že největším problémem novely zůstává i nadále to, že soubor navrhovaných změn v odvolávání a jmenování představených rozhodně nepřispěje k jednomu z cílů zákona, tedy profesionalizaci a depolitizaci státní služby, ale naopak. S ohledem na tuto skutečnost i výše uvedené výhrady nezbývá než konstatovat, že novela i nadále představuje uspěchaný a nekoncepční materiál, jak na to náš svaz upozorňuje již od počátku jejího projednávání.

Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.