Posted in Zprávy

dTest: Reklamace zásilek jako soutěž pro studenty

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou znalosti svých práv a povinností…

pokračování ... dTest: Reklamace zásilek jako soutěž pro studenty
Posted in Revue

dTest: Jaké jsou nejčastější omyly při reklamacích

Reklamace patří k nejčastěji uplatňovaným a také nejdůležitějším spotřebitelským právům. Pravidla pro uplatňování takzvaných práv z vadného plnění však nejsou jednoduchá a zákazníci v nich často tápou. S jakými omyly se v naší spotřebitelské poradně setkáváme nejčastěji? Mnoho spotřebitelů hromadí pomačkané…

pokračování ... dTest: Jaké jsou nejčastější omyly při reklamacích
Posted in Zprávy

dTest: pomoc spotřebitelům v roce 2018

dPrávní poradci a poradkyně dTestu vyřešili v roce 2018 více než 47 tisíc dotazů a stížností, což je téměř 200 telefonických či e-mailových případů každý pracovní den. Poradenství je všem spotřebitelům přístupné zdarma, ať už je rada jednoduchá, či věc vyžaduje…

pokračování ... dTest: pomoc spotřebitelům v roce 2018