Posted in Zprávy

Změny v zákoně o směnárenské činnosti

1. dubna 2019 vstoupí v platnost zákon č. 5/2019 Sb., který novelizuje a zároveň výrazně mění zákon o směnárenské činnosti. Změny mají podstatný dopad na každou směnárnu nehledě na její velikost, proto se diskuse okolo novely stává v posledních týdnech…

pokračování ... Změny v zákoně o směnárenské činnosti