Tristní zemědělská politika Česka v úplné nahotě

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) považuje písemné i ústní reakce Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR na průběh nedávné návštěvy delegace kontrolního výboru Evropského parlamentu pro rozpočet EU v naší zemi za projev ubohé arogance a nepřípustného tlaku na představitele evropských institucí. Mise evropských poslanců z výboru CONT v ČR byla s ohledem na vážná podezření z nesprávné distribuce evropských peněz na hlavní účel Společné zemědělské politiky EU zcela logická a v zájmu udržení důvěry v Českou republiku při jejích dalších nárocích na tyto peníze v dalším unijním rozpočtovém období také potřebná.

Požadavky zástupců dvou jmenovaných zemědělských organizací na omluvu od předsedkyně výboru EP Moniky Hohlmeierové jsou navíc ostudnou vizitkou jejich uvažování a ve své podstatě nejsou nic jiného, než obhajobou úzkých zájmů velmi malého počtu těch největších zemědělských korporací, pro které otázka evropských dotací hraje nejdůležitější roli. Tito zástupci zhrzeně vytýkají delegaci EP, že se nesešla právě s nimi. Přitom zemědělských nevládních organizací, které by tato delegace mohla také navštívit, jsou u nás celé desítky. Navíc pohled těchto dvou organizací je v EU veřejně známý a mnohokrát prezentovaný, protože je v mnoha ohledech v podstatě i oficiálním postojem resortního ministerstva. Na druhou stranu ale tito zástupci již neuvádějí, že předseda vlády i ministr zemědělství požadavek na toto pracovní setkání odmítli a tudíž příležitost na vysvětlení, jak je to s rozdělováním dotací, sami za Českou republiku cíleně propásli.

ASZ ČR se nebude v žádném případě snižovat na pomlouvačnou jednací úroveň představitelů Agrární komory a Zemědělského svazu a nebude mediálně dále reagovat na další nepravdy, které byly zaslány představitelům Evropského parlamentu a Evropské komise. Už vůbec se nebude snižovat na úroveň osoby, která je v současné době předsedou české vlády, a která přestože je ve vážném podezření z obrovského střetu zájmů v čerpání mimo jiné také těchto dotací, neváhá urážet do vlastizrádců každého, kdo se jen zeptá.

Současně ASZ ČR jasně odmítá nařčení z politické profilace a napojení naší organizace na jakékoli politické strany. Naše organizace je pouze známa tím, že vždy veřejně hájila a rozhodně bude dál hájit svobodu, soukromé vlastnictví, evropské hodnoty a ekonomické zájmy soukromých zemědělců a rodinných farem bez ohledu na jejich výměru. Se 7,5 tisíci členy z celkových cca 30 tisíc zemědělských podnikatelů v ČR rozhodně nejsme marginální organizací českých zemědělců na nějaké zanedbatelné výměře, jak uvádí Agrární komora i Zemědělský svaz. 

Obsahem našeho jednání s výborem EP vedeném europoslankyní M. Hohlmeierovou byla především debata nad nástroji, které Česká republika nevyužívá naplno k dosažení hlavních cílů SZP EU, a v důkladné kontrole správnosti zacílení těchto podpor. Jedná se například o nastavení definice oprávněného příjemce zemědělských dotací, efektivnější sledování majetkové propojenosti podniků, nastavení podmínek v rámci Programu rozvoje venkova a celou řadu dalších podpůrných opatření, které by mohly lépe cílit na převážnou většinu zemědělských podniků v ČR, tj. zejména na mikropodniky do 10 zaměstnanců, ale i malé a střední podnikatele.

Holou skutečností přitom je, že evropské podpory jsou u nás až na výjimky většinově a systematicky směřovány tak, aby udržely v chodu postsocialistické zemědělství, které však v mnoha ohledech škodí venkovu a životnímu prostředí a v budoucnu se může vymstít úplně všem. Je to dobře vidět na téměř hysterickém odmítání zastropování byť jediné části zemědělských dotací. ASZ ČR proto od svého vzniku podporuje zásadní změny v nemocné struktuře českého zemědělství a sama na dnes již mnohaletých podnikatelských zkušenostech svých členů formuluje představu, která odpovídá modelu rodinných farem s odpovědným, šetrným a přitom zcela konkurenceschopným podnikáním založeným na generačním předávání farem v místě svého bydliště. Právě na tomto modelu nadále stojí zemědělství v drtivé většině zemí Evropské unie.            

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.