Zájem o zpětnou hypotéku je mezi seniory velký

Právě před rokem společnost FINEMO.CZ získala od ČNB licenci k poskytování spotřebitelského úvěru. Jako jedna z mála společností nabízejících nebankovní úvěry v roce 2018 výrazně vzrostla.

Nyní se FINEMO.CZ soustředí zejména na spolupráci s investory a nabízí jim velmi zajímavou příležitost.

Zájem o zpětnou hypotéku (Rentu z nemovitosti) je mezi seniory velký. Získání licence k poskytování spotřebitelského úvěru od České národní banky v roce 2018 dodalo společnosti na důvěryhodnosti. Díky prezentaci reverzní hypotéky v televizi, rádiu, tištěných mediích i na internetu mají senioři produkt v povědomí a počet zájemců o Rentu z nemovitosti každým měsícem roste. Za rok 2018 se objem poskytnutých úvěrů (Renty z nemovitosti) ztrojnásobil.

„Po uvedení Renty z nemovitosti na trh se nyní soustředíme na možnost nabídnout investorům možnost participace na výnosu ze zpětných hypoték. Během roku 2018 jsme sledovali trh s investičními příležitostmi v České republice. Nechtěli jsme se vydat cestou emise dluhopisů, protože tušíme, že trh s dluhopisy čekají nelehké časy. V dalších letech bude potřeba emitované dluhopisy splatit, což bude pro spoustu emitentů velmi obtížné,“ uvádí Marek Rokoský, jeden ze zakladatelů FINEMO.CZ.

„Na základě dat z českého finančního trhu a sledování různých investičních příležitostí jsme se snažili nabídnout takovou investici, která bude zajímavá jak z pohledu výnosu, tak z pohledu garance zajištění. Přitom se snažíme komunikovat s investory napřímo a být maximálně otevření a transparentní. Dovednost transparentně prezentovat investiční příležitost je v dnešní době velmi důležitá. Tím, že investorům přesně vysvětlíme, do čeho investují a jaká rizika jsou s investicí spojena, jim tak dáváme možnost se správně rozhodnout a investici pochopit,“ uvádí Jiří Vránek, spoluzakladatel FINEMO.CZ.

„Naší snahou je nabídnout investorům z řad široké veřejnosti možnost investovat do produktu, který přináší nadprůměrný výnos, a to v době prakticky nulového úročení na bankovních účtech. Jedná se o bezpečné zhodnocení s garantovaným výnosem až 6 % ročně dle zvoleného investičního portfolia. Doba fixace investice začíná na 3 letech a s investicí nejsou spojeny žádné poplatky. Kdo disponuje volnými finančními prostředky a hledá bezpečnou investici, má nyní možnost se společně s FINEMO.CZ podílet na výnosech z pohledávek vzniklých ze zpětných hypoték,“ dodává Marek Rokoský.

Pořízením Investičního podílu od FINEMO.CZ získá investor právo podílet se na výnosech z konkrétního portfolia pohledávek ze zajištěných úvěrů, a po určité době (zpravidla 3 – 5 let) navíc možnost zpětného prodeje Investičního podílu s garantovaným ročním výnosem až do výše 6 %. Výše garantovaného výnosu a minimální doba pro zpětný odkup je závislá na konkrétním portfoliu pohledávek. Důležitým aspektem investice je také její navázání na PRIBOR. To znamená, že při navýšení úrokových sazeb dojde i k navýšení výnosu z této investice pro investory.

Investiční podíl lze pořídit jednoduše. Stačí vyplnit kontaktní formulář na webu www.finemoinvestice.cz. Poté se s Vámi spojí zástupce FINEMO.CZ a společně vyberete vhodnou investici. FINEMO.CZ se snaží o kombinaci maximálně otevřeného přístupu k informacím o investici na straně jedné a poskytnutí osobního přístupu ke každému investorovi na straně druhé.

Společnost FINEMO.CZ založili Jiří Vránek a Marek Rokoský, kteří mají dlouholeté zkušenosti z českých bank na různých manažerských pozicích. Na trh v ČR zavedli produkt zpětná hypotéka, který funguje úspěšně v zahraničí již desítky let. Zpětnou hypotéku v ČR nabízí pod obchodním názvem Renta z nemovitosti již čtvrtým rokem. Společnost má aktuálně téměř 200 spokojených klientů a nemovitosti v zástavě celkem za více než 500 mil. Kč.

Renta z nemovitosti je obchodní název zpětné hypotéky od FINEMO.CZ. Jedná se o úvěr pro seniory zajištěný zástavním právem k nemovitosti, kterou senior vlastní. Hlavní předností úvěru je, že se za života nemusí splácet a senior nadále zůstává majitelem své nemovitosti. Investoři investující do Investičního podílu od FINEMO.CZ tedy pomáhají seniorům – umožní jim získat dodatečné finance na důstojné a klidné prožití stáří. Více najdete na www.rentaznemovitosti.cz.

Investiční podíl od FINEMO.CZ je obchodní název investice do zpětných hypoték. Jedná se o investici, kdy se investor podílí na úrokových výnosech ze zajištěných úvěrů. Investice je bez vstupních poplatků a hlavní předností produktu je kombinace zajímavého výnosu a velmi solidního zajištění investice. V případě, že investor nechce nadále vázat peníze v investici, má zároveň možnost zpětného odkupu investice společností FINEMO.CZ po stanoveném čase s garantovaným výnosem. Více najdete na www.finemoinvestice.cz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.