Závěť pomáhá: Darování na dobročinné účely má smysl!

Konat dobré skutky. Pro někoho samozřejmá součást života, pro jiného výzva, k jejíž realizaci zatím nenašel dost odhodlání nebo inspirace. Naštěstí nikdy není pozdě začít, protože pomáhat lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především rodinu, blízké. A navíc můžete částí daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace! Váš odkaz tak přetrvá třeba v úsměvech dětí, kterým se díky vám otevře cesta k lepší budoucnosti, můžete pomoci zachovat přírodu pro další generace, přispět domovu pro seniory či na jiný dobročinný účel podle toho, co je vám blízké.

Zatímco v České republice je dobročinnost prostřednictvím darování ze závěti stále spíše novinkou, ve Velké Británii, Kanadě, Německu či Rakousku je darování ze závěti dlouholetou tradicí. S cílem upozornit na významnou úlohu závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci se v desítkách zemí po celém světě 13. září slaví Mezinárodní den závětí. Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet pět významných a respektovaných neziskových organizací. Ředitel koalice Jan Gregor na základě dosavadních zkušeností shrnuje, kdo věnuje dar neziskové organizaci formou závěti nejčastěji: „Lidé, kteří nemají dědice, a jejich majetek by zbytečně propadl státu. Lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary či dobrovolnictvím a chtějí svým způsobem pomáhat i po smrti. Lidé, kteří si přejí, aby jejich odkaz přetrval. Lidé, kteří již zabezpečili své dědice a chtějí část majetku věnovat na účel, v němž spatřují smysl. V zásadě jde o štědré lidi, kteří za svého života uvědoměle hospodaří se svým majetkem a navíc si uvědomují, že tato jejich zodpovědnost smrtí nekončí.“ Ať už jsou pohnutky jakékoliv, jisté je, že darovat ze závěti může každý a že i malý dar má smysl.

O koalici Za snadné dárcovství

Nezávislá platforma sdružující třicet pět neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního dárcovství v České republice.  Stojí za dvěma projekty: Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a za kampaní Závěť pomáhá, která informuje o možnosti odkázat majetek či jeho část na dobročinné účely. Koalice Za snadné dárcovství se snaží změnit fakt, že české neziskové organizace jsou oproti svým zahraničním kolegům stále silně závislé na příjmech od státní správy či z evropských fondů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak tuto situaci řešit a dosáhnout větší finanční stability, je získávání příspěvků od jednotlivců. Tento druh financování je v zahraničí nejběžnější a nejúspěšnější. Koalice proto dlouhodobě prosazuje několik priorit, které zefektivňují práci neziskových organizací při individuálním dárcovství, zvyšují jejich důvěryhodnost a usnadňují dárcům proces darování. Všichni členové Koalice se zavázali dodržovat Etický kodex, který upravuje vztahy mezi neziskovou organizací a jejich dárci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.